Pont du Gard – fragment 50-kilometrowego akweduktu zbudowanego przez Rzymian, zachowany w dolinie rzeki Gar
„Francja w miniaturze” – Pont du Gard – fragment 50-kilometrowego akweduktu zbudowanego przez Rzymian, zachowany w dolinie rzeki Gard