Chartres
Chartres. W trakcie prac renowacyjnych frontowa rozeta jest zasłonięta, ale równie piękną boczną rozetę można oglądać!